Jean-Michel Martin

Jean-Michel Martin is concessiehouder van BMW en sinds jaren gepasssioneerd door de autosport.
U, ondernemingshoofd
Elkéén weet dat het sociaal statuut van bedrijfsleiders niet de meest benijdenswaardige of één van de aantrekkelijkste is : zwakke bescherming bij ziekte, invaliditeit, gezondheidszorg, zonder dan nog te spreken over de pensioenproblematiek.

Wist U dat, door te beslissen de sociale zetel van uw onderneming te vestigen op uw privé-adres, U er goed aan doet om het geheel van uw verzekeringskontrakten grondig te herbekijken?
…Wat in het begin een zeer eenvoudige situatie lijkt te zijn, kan nadien zeer zware complexe gevolgen hebben. En nochtans, wij kennen andere risicovolle (en zelfs delicate) situaties die kunnen opgelost worden op een eenvoudige manier.

Daarom is het onontbeerlijk te voorzien in een degelijk aanvullend beschermingsplan en dit niet alleen op sociaal maar ook op juridisch en fiscaal vlak.

U en het personeel van uw onderneming
Real Life stelt U voor U te begeleiden in uw beslissingen op het vlak van Human Resources. Als bedrijfsleider wordt U er dagelijks mee geconfronteerd om de tevredenheid van uw werknemers trachten te verzoenen met de goede werking van uw bedrijf.

Welke loonpolitiek erop nahouden? Welke zijn de voor ieder meest interessante bezoldigingsmethodes?
Hoe de verloning van uw werknemers optimaliseren door een alternatief bezoldigingssysteem op punt te stellen?
Hoe het ontslag van een werknemer negociëren?
Hoe de aanwerving van een nieuwe medewerker optimaliseren?
Welk type beschermingsplan kiezen voor mijn personeel?Hoe de bestaande collectieve plannen harmoniseren?

Met zijn dagdagelijkse uitdagingen is het leven van de bedrijfsleider uiteraard stimulerend en motiverend, maar dit gaat ook gepaard met grote beslissingen en dikwijls met obstakels. In de uitoefening van zijn functie moet een goed ondernemingshoofd, vóór alles, denken aan de belangen van zijn bedrijf maar hij is het ook aan zichzelf verschuldigd deze belangen in overeenstemming te brengen met zijn eigen belangen en die van zijn werknemers.