Etienne Castiaux

In 1999, na een briljante carrière in de Verenigde Staten, besliste Etienne Castiaux, internationaal consultant in informatica, zich te vestigen in België.
Wat uw statuut ook moge zijn, uw beroepsleven is een echt avontuur dat dikwijls gepaard gaat met een hoop vragen en twijfels. Vroeg of laat komt U aan een belangrijk keerpunt in uw carrière waar belangrijke keuzes zich opdringen… Moet ik de stap zetten?

Het statuut van zelfstandige heeft zijn voor-en nadelen: een zekere bewegingsvrijheid en nieuwe verantwoordelijkheden aan de ene kant, financiële risico’s aan de andere kant.

Moet U veranderen van sociaal statuut? Loontrekkende blijven of zelfstandige worden?
Kiezen voor het zelfstandig statuut als fysiek persoon, of overgaan tot de oprichting van een vennootschap?
Is dit wel het goede moment? Wat zullen de gevolgen van deze beslissing zijn op sociaal, fiscaal, familiaal en verzekeringsvlak?
Denkt u eraan een bedrijf over te kopen? Welke adviezen en welke begeleiding zijn aangeraden?

Real Lifeanalyseert, samen met U, op een grondige wijze uw situatie, bestudeert de multifactoriële gevolgen die eruit kunnen voortvloeien en begeleidt U de ganse weg. Eventuele bekommernissen worden verholpen dankzij onze expertise en adviezen.

Met ONS worden alle aspecten van uw persoonlijke situatie minutieus geanalyseerd.

Nadenken vóór handelen verdient aanbeveling. Inderdaad, indien een moeilijke of weinig evidente beslissing zich opdringt, helpt Real Life U ze op een serene wijze te nemen.