Filip Walravens

Filip Walravens is advocaat-vennoot bij Verhaegen Walravens. Het kantoor is gespecialiseerd in handelsrecht, geschillen en transacties. Filip Walravens is gehuwd en vader van drie kinderen.
Ondanks reële ambities en aanzienlijke professionele verantwoordelijkheden blijft het gezin ons voornaamste goed.
Het gezin moedigt ons aan ons te overstijgen, onze projecten te concretiseren. De bescherming ervan is in principe onze hoofdbekommernis in ons leven!

Daarom zorgt Real Life voor uw persoonlijke belangen door deze te bekijken in samenhang met uw familiale structuur.

Hoe uw gezin beschermen?Hoe uw fiscaliteit optimaliseren?Hoe uw vermogen overdragen aan uw kinderen of aan andere erfgenamen op de best mogelijke manier?
U leeft samen maar U bent niet gehuwd, wat zijn de mogelijke gevolgen van dergelijk statuut? Biedt een wettelijk samenwonen U voordelen?

Real Life helpt U eveneens uw vermogen te beschermen en te bestendigen.

Real Life maakt samen met U een bilan van familiale bescherming op waarbij rekening wordt gehouden met alle verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen gedurende het leven. Juridische bescherming, gezondheidszorgen, pensioen, invaliditeit, overlijden, optimale vermogensoverdracht,… alles wordt bestudeerd en opgenomen in uw eigen beschermingsplan en eventueel in dit van uw vennootschap.

Voor deze en andere vragen verdient U de juiste adviezen en heldere en duidelijke antwoorden.