Sinds haar oprichting in 1998 is Real Life een vennootschap gespecialiseerd in advies op het vlak van optimalisatie en financiële bescherming voor vrije beroepen, bedrijfsleiders en zelfstandigen. Real Life is nu eigendom van Wilink (www.wilink.be).

Bescherming, Optimalisatie en Begeleiding zijn de sleutelwoorden die WIJ in elke van onze analyses integreren: globale, duidelijke en betrouwbare analyses die de noodzakelijke bekwaamheden vereisen zowel op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal als op patrimoniaal vlak.

Onze ervaring stoelt op 5 pijlers:
Bij Real Life hebben we begrepen dat elk persoon zijn eigen analyse verdient waarbij rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van elke persoonlijke situatie. Real Life plaatst U centraal in haar bedenkingen met als voornaamste doel: aangepast advies op maat.

Denkt u reeds voldoende omringd te zijn op het vlak van bescherming en optimalisatie zij het via een verzekeraar, een boekhouder, een advocaat of een fiscalist?


Real Life bestudeert uw belangen op een transversale wijze dankzij haar knowhow op juridisch, fiscaal, financieel, patrimoniaal en sociaal vlak. Dergelijke interdisciplinaire visie laat u niet alleen toe kostbare tijd te winnen maar zorgt er ook voor dat de risico’s van een unilateraal sectorieel beeld, die dikwijls gevaarlijk zijn op langere termijn, worden vermeden.

Bovendien beperkt onze expertise zich niet tot één enkel domein maar bekijken we uw persoonlijke, familiale én professionele situatie in zijn geheel.

Ten slotte, als professionele consulent, passen wij ons op een vernieuwende en originele wijze aan aan elke situatie die ons wordt voorgeschoteld. Wij reiken de nodige, duidelijke en preciese oplossingen aan die hun oorsprong vinden in een bewezen ervaring.