Filip Walravens is advocaat-vennoot. Hij is vader van 3 kinderen.

Hij heeft beroep gedaan op Real Life om te weten of de verzekeringskontrakten van het advocatenkantoor voldeden om de verschillende risico’s te dekken zoals invaliditeit, overlijden en pensioen.

Een grondige analyse van zijn persoonlijke situatie en van de bestaande verzekeringspolissen toonde aan dat niet alleen hijzelf onvoldoende verzekerd was maar dat dit ook het geval was voor de vennootschap.

Teneinde op correcte wijze verzekerd te zijn, moet de analyse op 3 niveaus gebeuren : Hijzelf, zijn gezin en zijn bedrijf.

Real Life heeft tussenkomst verleend door de beschermingsstructuur van Filip Walravens op deze 3 niveaus te wijzigen.

Andere getuigenissen
filip wallravens etienne castiaux gregoire de streel jean-michel martin