Jean-Michel Martin is concessiehouder van BMW en sinds jaren gepassioneerd door de autosport.

Bij de overname van nieuwe concessies wilde J-M Martin een homogene en gestructureerde groep leiden liever dan verschillende ondernemingen die de ene naast de andere functioneren waarbij elk zijn eigen juridische autonomie behield.

Men moest dus rekening houden met diverse problemen met betrekking tot de Anti- discriminatie Wet; de verloningspolitiek en de coherentie ervan tussen de verschillende sites en de harmonisering van de loonpakketten.

Het welzijn en de bescherming van de arbeiders waren ook één van de hoofdbekommernissen.

Real Life werkte hier met een coherente en globale aanpak van de verschillende problemen waarbij, voor elk probleem, een specifieke oplossing werd aangeboden.

Andere getuigenissen
filip wallravens etienne castiaux gregoire de streel jean-michel martin